Archetype - De Leider

Denk aan de veldheer die vroeger samen met zijn leger ten aanval ging. Hij liep voorop en coördineerde vanaf daar de mensen die hem volgden. Hij bracht structuur en stabiliteit in een anders chaotische omgeving.

De leider is wat je van een echte leider mag verwachten. Hij is bereid om samen te werken, maar zal zelf de knoop doorhakken als men het niet eens is. Hij beseft dat hij boven de massa staat maar ook dat hij de massa nodig heeft. Hij biedt de structuur die een organisatie nodig heeft en handhaaft deze. Sterker nog: Hij is dol op regels en procedures. Een leider gaat niet mee met wat hip is, maar wil altijd hoge kwaliteit leveren.

Op deze manier probeert hij (met zijn bedrijf) een rolmodel te vormen waar anderen zich veilig bij voelen.
Een echte leider kun je niet betrappen op het overtreden van de regels of het maken van een misplaatste grap. Hij heeft de zorgzaamheid van een moederwolf, maar ook haar drang naar macht.