Kunnen AI-detectietools ons redden van Chat GPT (huis)werk? Guyiday test het uit

Moet je nou echt al je werk door Chat GPT laten maken? En hoe zit dat met huiswerk in het onderwijs? Of wat dacht je van collega’s die ineens een stuk sneller hun opdrachten afronden – we wijzen naar jou Jesper. Om het vertrouwen in onze medemens te herstellen en te bewijzen dat er écht nog teksten worden geschreven die van menselijke hand komen, testen wij vandaag een tal AI-detectietools.

Chat GPT in het kort

Nondeju, wie nou nog niet van Chat GPT heeft gehoord móet wel onder een steen leven. Vraag Chat GPT of je wat complimenten kan krijgen op een rottige dag, een e-mail wilt beantwoorden met een passief agressieve tone of voice voor corporates, of een bulk aan social media posts wilt genereren omdat je zelf geen zin hebt in je marketing job. Jij vraagt, ‘het’ draait. Maar, voor de mensen die nog niet met Chat GPT in contact zijn gekomen hier een korte definitie:

ChatGPT is een taalgeneratiemodel dat is getraind door OpenAI. Het is een variant van GPT (Generative Pre-trained Transformer), een neural network-architectuur die speciaal is ontworpen voor het genereren van taal. ChatGPT is specifiek getraind om te communiceren met mensen in een conversatie-achtige setting, zoals een chatbot of virtuele assistent. Het model maakt gebruik van machine learning-technieken om te begrijpen wat een gebruiker zegt en een antwoord te genereren dat relevant is voor de context van het gesprek.

AI-detectietools

Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden om Chat GPT in te zetten. Doe je het goed, zoals geschreven in onze eerdere blogs, dan heb je een handige tool die je ondersteunt in je dagelijks werk. Wil je graag de kantjes er vanaf lopen, dan kan Chat GPT je natuurlijk ook helpen – ik als copywriter ben natuurlijk totaal niet bevooroordeeld. Zo zien we steeds vaker in het nieuws dat scholieren en studenten hun huiswerk laten maken door Chat GPT. Of erger, studenten die afstuderen aan de universiteit met een door Chapt GPT geschreven thesis. Hoewel je je af kan vragen of docenten het huiswerk dan wel goed genoeg nakijken, zijn er als antwoord op deze nieuwe beweging verschillende AI-detectietools ontwikkeld. Guyiday test de volgende gratis AI-detectietools:

 

 1. Content At Scale

  In deze tool plak je de tekst die je wilt laten analyseren, Content At Scale geeft vervolgens een percentage tussen de 1% en 100%. Hoe hoger je percentage, hoe menselijker de tekst. Deze tool kan tot 2500 woorden per keer analyseren, je hebt hier geen account voor nodig. Wel wordt er benadrukt dat hoe meer tekst je laat analyseren, hoe accurater de uitslag zal zijn.

 2. GPT Zero

  Werkt in feite hetzelfde als Content At Scale, alleen dan een niveau hoger. GPT Zero analyseert de teksten op ‘perplexity’ ofwel, willekeurigheid. Het idee is dat hoe willekeuriger de zinnen en zinsopbouw in je tekst zijn, hoe menselijker de tekst is. Op basis van deze analyse krijg je wederom een cijfer die de willekeurigheid van je tekst aangeeft én of je tekst is geschreven door een mens. Deze tool kan tot 5000 woorden per keer analyseren, hiervoor heb je wel een account nodig.

 3. Corrector app

  De Corrector app is een vrij eenvoudige tool en pakt het anders aan. Hoe lager het percentage van de geanalyseerde tekst, hoe menselijker. Of beter gezegd, scoort de tekst onder de vijf procent, dan claimt deze tool dat de tekst menselijk is. De Corrector app kan tot 300 woorden per keer analyseren, hiervoor heb je geen account nodig.  

Chat GPT versus AI-detectietool

Hoe we de tools testen is simpel. Alle schuingedrukte tekst in dit blog is geschreven door Chat GPT, de rest komt van menselijke hand. Zoals je ziet komen de eerste alinea’s dus van menselijke hand. Wat zeggen de AI-detectietools?

 • Content at scale: 95%, grote kans dat deze tekst door een mens geschreven is.
 • GPT Zero: 720, deze tekst is mogelijk geschreven door een mens.
 • Corrector app: 4,6%, nét onder de vijf procent dus menselijk volgens deze tool.

Nou, op zich niet verkeerd ondanks dat de tekst 100% menselijk is. Waterdicht? Dat kunnen we nog niet helemaal concluderen. Laten we nog even verder kijken. Wanneer we aan Chat GPT de vraag stellen waarom Chat GPT een probleem kan zijn in het onderwijs krijgen de we volgende tekst:

“Chat GPT en andere taalgeneratie-modellen kunnen een probleem zijn in het onderwijs omdat ze in staat zijn om redelijk overtuigende teksten te genereren die in sommige gevallen niet van echt te onderscheiden zijn. Dit kan leiden tot plagiaat, waarbij studenten werk overnemen dat is gegenereerd door een taalgeneratiemodel in plaats van zelf te schrijven. Dit kan de integriteit van de opleiding in gevaar brengen en de waarde van de opleiding voor studenten ondermijnen.

Daarnaast kan het ook leiden tot een afname van de vaardigheid van het schrijven van studenten, aangezien ze niet worden gestimuleerd om hun eigen ideeën en inzichten te formuleren en uit te drukken.

 Het is daarom belangrijk dat onderwijsinstellingen en leraren zich bewust zijn van de mogelijkheid van plagiaat met behulp van taalgeneratie-modellen en maatregelen nemen om dit te voorkomen.”

Wat zeggen onze AI-detectietools?

 • Content at scale: 100%, deze tekst is geschreven door een mens. Hier moeten we wel de sidenote toevoegen dat het dus een korte tekst is waardoor de analyse minder accuraat is.
 • GPT Zero: 144, mogelijk geschreven door een mens. De score is wel veel lager in tegenstelling tot de vorige geanalyseerde tekst.
 • Corrector app: 0,02%, super menselijke tekst dit!!

De resultaten

Zoals je ziet zijn de gratis AI-detectietools nog niet helemaal waterdicht. De teksten die 100% door Chat GPT zijn geschreven komen vooralsnog door de detectie heen. Goed nieuws voor scholieren? Wellicht, maar zoals de AI zelf al duidelijk maakt zitten er nadelen verbonden aan het gebruik van Chat GPT voor bijvoorbeeld je huiswerk. Natuurlijk geldt dit ook wanneer je Chat GPT inzet om je werk te doen – dus niet meer doen Jesper! Misschien dat de betaalde AI-detectietools hun werk beter uitvoeren, daarover kunnen wij nog niks zeggen.

 

Tot slot stipt Chat GPT nog iets interessant aan wanneer we de vraag stellen of de tool een probleem kan zijn in het onderwijs:

Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen en leraren zich bewust zijn van de mogelijkheid van plagiaat met behulp van taalgeneratie-modellen en maatregelen nemen om dit te voorkomen.”

Steeds meer mensen beargumenteren dat het onderwijs actie moet ondernemen en de manier van lesgeven moet veranderen. En, nu er meer slimme AI-tools op de markt komen die door een breder publiek worden gebruikt, is het écht tijd om die actie te ondernemen.

Of niet natuurlijk, dan blijven scholieren en studenten vrij spel houden.

Autrice: Hannah Fransen
Co-auteur: Chat GPT

Vond je dit artikel interessant?
Volg ons dan op social media om altijd als eerste op de hoogte te blijven!

LinkedIn Facebook Instagram

Vind je ons écht geweldig?
Laat dan ook een review achter op Google!

Google Reviews