WHY?

De "why" in de Golden Circle is het diepere doel, de overtuiging of de motivatie die een bedrijf drijft. Het gaat niet alleen over wat een bedrijf doet (de "what") of hoe (de "how"), maar vooral over waarom het dat doet en wat het wil bereiken. In de Golden Circle wordt de "why" beschouwd als de kern en het meest essentiële aspect van een bedrijf.

Simon Sinek, de bedenker van de Golden Circle, stelt dat bedrijven die hun "why" als hun centrale focus hebben, een veel sterkere en diepere verbinding kunnen maken met hun klanten en medewerkers. Door hun diepere doel en overtuiging te communiceren, kunnen bedrijven mensen inspireren en motiveren om zich aan te sluiten bij hun missie en doelen. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid, loyaliteit en tevredenheid onder medewerkers, evenals meer vertrouwen, sympathie en loyaliteit onder klanten.

Een duidelijk en authentiek "why" kan ook helpen om een bedrijf te onderscheiden van zijn concurrenten en het kan bijdragen aan een positieve reputatie en merkimago. Bedrijven die duidelijk kunnen communiceren waarom ze bestaan en wat ze willen bereiken, kunnen een krachtige positie op de markt opbouwen en een langdurige en duurzame relatie opbouwen met hun klanten.

In de Golden Circle is de "why" dus niet alleen belangrijk voor het drijven van een bedrijf, maar ook voor het inspireren van anderen en het creëren van een positieve impact op de wereld. Bedrijven die hun diepere doel en overtuigingen centraal stellen, kunnen een verschil maken en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.